Diamond Slurries ընդհանուր նշանակության

Diamond Slurries ընդհանուր նշանակության/ Diamond Slurries հատուկ կիրառությունների համար

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱԴԱՄԱՆԴԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

HAPD1gl

Hydroqual Advanced Polycrystalline (HAPD) Diamond Slurry- Հիդրո հիմքով պոլիբյուրեղային ադամանդի փոշի, որը պատրաստված է պայթեցման-սինթեզի ադամանդի մասնիկներով՝ առաջադեմ ձևակերպման մատրիցով, որը հարմար է Մոհսի սանդղակի վրա ոչ շատ բարձր նյութերի բարձր ճշգրտության շերտավորման և փայլեցման համար:

HSPD1000

Hydroqual Standard Polycrystalline (HSPD) Diamond Slurry- Հիդրո հիմքով պոլիբյուրեղային ալմաստի լուծույթ, որը պատրաստված է պայթեցման-սինթեզի ադամանդի մասնիկներով ստանդարտ ձևակերպման մատրիցով, որը հարմար է Մոհսի սանդղակի վրա ոչ շատ բարձր նյութերի բարձր ճշգրտության շերտավորման և փայլեցման համար:

HAPH1gl

Hydroqual Advanced Polycrystalline (HAPH) Diamond Slurry- Հիդրո հիմքով պոլիբյուրեղային ադամանդի փոշի, որը պատրաստված է բարձր ճնշման բարձր ջերմաստիճանի ադամանդի մասնիկներով առաջադեմ ձևակերպման մատրիցով, որը հարմար է Մոհսի սանդղակի վրա ոչ շատ բարձր նյութերի բարձր ճշգրտության շերտավորման և փայլեցման համար:

HSPH1000

Hydroqual Standard Polycrystalline (HSPH) Diamond Slurry - Հիդրո հիմքով պոլիբյուրեղային ադամանդի փոշի, որը պատրաստված է բարձր ճնշման բարձր ջերմաստիճանի ադամանդի մասնիկներով ստանդարտ ձևակերպման մատրիցով, որը հարմար է Մոհսի սանդղակի վրա ոչ շատ բարձր նյութերի բարձր ճշգրտության շերտավորման և փայլեցման համար:

HAM

Hydroqual Advanced Monocrystalline (HAM) Diamond Slurry- Հիդրո հիմքով միաբյուրեղ ադամանդի ցեխ, որը պատրաստված է բարձր ճնշման բարձր ջերմաստիճանի ադամանդի մասնիկներով՝ առաջադեմ ձևակերպման մատրիցով, որը հարմար է Մոհսի սանդղակի բարձր նյութերի բարձր ճշգրտության շերտավորման և փայլեցման համար:

HSM

Hydroqual Standard monocrystalline (HSM) ադամանդի լուծույթ- Հիդրո հիմքով միաբյուրեղ ադամանդի ցեխ, որը պատրաստված է բարձր ճնշման բարձր ջերմաստիճանի ադամանդի մասնիկներով ստանդարտ ձևակերպման մատրիցով, որը հարմար է Մոհսի մասշտաբով բարձր նյութերի բարձր ճշգրտության շերտավորման և փայլեցման համար: